SZAGO 2015

WYNIKI SZAGO 2015
Drukuj Email

SZAGO 2015

X Impreza na Orientację

 

1. Organizator

-Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij z Osieka

 

2. Współorganizator

- Urząd Gminy w Osieku

- Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.

 

3. Sponsorzy

- Urząd Gminy w Osieku 

 

4. Patronat:

- Wójt Gminy Osiek

 

5. Patronat medialny

- www.trójmiasto.pl

 

6. Zespół organizacyjny

-kierownik zawodów: Artur Fankidejski

PInO 661, instruktor orientacji sportowej

-sędzia główny: Natalia Buławska OInO, Ewelina Danielewicz OInO 4/89/2008

-budowniczy tras: Artur Fankidejski, Marek Wrzałkowski PInO 709, Paweł Radtka

-sekretariat: Kamil Rocławski, Agata Noga

 

7. Termin

7-8 listopada 2015 r.

 

8. Miejsce, baza

- Zespół Szkół Publicznych, 83-221 Osiek, ul. Partyzantów Kociewskich 51 (sala gimnastyczna)

 

9. Kategorie

-  TP początkujący (dzienna) - piesza 2-8 osób

-  TT turystyczna (dzienna) – piesza 2-8 osób

-  TD drużynowa (nocna) –  piesza 2-8 osób

-  TJ juniorska (nocna) – piesza 1-3 osób

-  TZ zaawansowana (nocna) – piesza 1-2 os

-  TE ekstremalna (nocna) - piesza, 1 os (limit czasu 12 h)

-  R50 rowerowa– 50 km, (limit czasu 4 h) 1 os

-  R100 rowerowa –100 km,(limit czasu 8 h) 1 os

 

 

Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą rodziców i tylko na trasach TP, TT, TD i TJ. Wzór zgody do pobrania na stronie www.wloczykij.gd-net.pl. Osoby pełnoletnie podpisują w sekretariacie zawodów oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności organizatorów.

 

 

10. Forma

-Nocne: TZ, TJ, TD, TE

-Dzienna TP, TT, R50, R100

 

11. Wpisowe

Do 26 października 2015 (włącznie)

- TP 10 zł

- TT 20 zł

- R50, R100  35 zł

- TD 15 zł

- TJ 20 zł

- TZ 25 zł

- TE50 35 zł

 

Do 2 listopada 2015 (włącznie)

- TP 15 zł

- TT 30 zł

- R50, R100  45 zł

- TD 25 zł

- TJ 30 zł

- TZ 35 zł

- TE50 45 zł

 

Od 3 listopada 2015 wpisowe wzrasta o 10 zł i nie gwarantuje się pełnych świadczeń.

Wpisowe za start w drugiej kategorii (nocnej) zniżka 50%

Uczniowie ZSP w Osieku wpisowe na trasy TP - 8 zł, TD - 10 zł przy zgłoszeniu do 3 listopada 2015

 

 

Wpisowe należy wpłacić na konto: Volkswagenbank

UKS WŁÓCZYKIJ 48213000042001043905630002

ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek

z podaniem imienia, nazwiska i kategorii. Po zaksięgowaniu wpłaty nazwisko pojawi się na liście startowej.

 

12. Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie marszu www.wloczykij.gd-net.pl Można także zgłosić się wysyłając e-mail na adres ukswloczykij@wp.pl, zawierający: imię, nazwisko, kategorię, klub (nazwę drużyny), miejscowość lub poprzez sms na numer organizatora.

 Kontakt do organizatorów:502-664-328

 

13. Komunikat startowy

Szczegółowy komunikat startowy pojawi się ok. 3 listopada.

Kolejne informacje dotyczące imprezy (zgody do pobrania, listy zgłoszonych zawodników, regulamin InO,  itp.) będą sukcesywnie umieszczane na stronie zawodów www.wloczykij.gd-net.pl

 

 

14. Nocleg

- w warunkach turystycznych z soboty na niedzielę, na sali gimnastycznej dla wszystkich uczestników zawodów, należy zabrać ze sobą zamienne obuwie, karimatę, dostępne są szatnie i prysznice z ciepłą wodą

- dla tras rowerowych R50, R100 istnieje możliwość noclegu w warunkach turystycznych na sali gimnastycznej z pt. na sb. (6-7.11.2015r.) po wcześniejszym zgłoszeniu chęci noclegu u organizatora!

 

15. Dojazd

-  własnym środkiem lokomocji

-  start i meta wszystkich kategorii w ZSP w Osieku

- najbliższe stacje PKP (ok 20 km) Smętowo, Twarda Góra, Warlubie

 

16. Sekretariat

-   czynny w dniu zawodów 7 listopada

-   od godz. 6.45 dla tras TP, TT, R50 i R100

-   od godz. 16.00 dla tras TZ, TJ, TD, TE

 

17. Nagrody

- puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach startowych,

- losowanie nagród rzeczowych w niedzielę 8.11. 2015 na zakończeniu zawodów spośród wszystkich zawodników, którzy ukończą zawody.

 

18. Świadczenia

-  mapa dla każdego uczestnika

-  prowiant na mecie (ciepły posiłek)

-  referat weryfikacyjny OInO

-  potwierdzenie punktów do OInO

-  dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe dla najlepszych

-  pieczątka okolicznościowa

-  inne nieujawnione

 

19. Postanowienia końcowe

- zawody odbędą się bez względu na pogodę

- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie!!!

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

- za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada

- szczeg&´łowe informacje na stronie www.wloczykij.gd-net.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »